תנאי שימוש / תקנון אתר

 

תקנון האתר

תנאי השימוש באתר "israelgroup" / "קבוצת ישראל"

ברוכים הבאים לאתר "קבוצת ישראל" השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. במידה ותבקש להצטרף לשירותים אחרים המוצעים באתר זה, תידרש להסכים גם לתנאים מיוחדים לאותו שירות ספציפי. האמור בתנאי שימוש אלה נכתב בלשון זכר ונועד לשני המינים כאחד.

מידע ותכנים באינטרנט

מנוע החיפוש והקישורים המופיעים באתר מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט בכלל, ובאתר בפרט. המידע והתכנים הללו אינם מסופקים רק ע"י "קבוצת ישראל"  או מטעמה, "וקבוצת ישראל" אינה יכולה לשלוט בהם או לפקח עליהם. כמו כן, המידע המופיע במנוע החיפוש של "קבוצת ישראל" מסופק על ידי בעלי הנכסים או נציגי הבעלים ואינו באחריותה של "קבוצת ישראל". 

"קבוצת ישראל" מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באתר עצמו.
בפרט אמורים הדברים במידע מקצועי, כדוגמת תשובות לשאלות מיסוי מקרקעין. התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.

אינדקס האתרים המקוון של "קבוצת ישראל"  נערך על פי שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכי האתר. למרות "שקבוצת ישראל"  עושה את מירב המאמצים להבטיח כי תאור האתרים באינדקס יהיה שלם ומדויק, אין ביכולתה להבטיח כי תאור זה הנו הנכון והעדכני ביותר.

מנוע החיפוש של "קבוצת ישראל" מספק מידע על ניהול נכסים שמסופק על ידי גורמים שונים בשוק. אין מנוע חיפוש באינטרנט המסוגל להקיף את כל המידע בו, ומנוע החיפוש של "קבוצת ישראל"  אינו יוצא דופן. לכן "קבוצת ישראל" אינה מבטיחה שמנוע החיפוש יציג בפניך רק תוצאות רלוונטיות או שימצא את כל האתרים המתאימים לצרכיך. 
"קבוצת ישראל"  אינה מתחייבת כי כל הקישורים ("לינקים") שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. "קבוצת ישראל"  רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא "בקבוצת ישראל" קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן עדכני או אמין.
"קבוצת ישראל" לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף כספי או אחר שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר "קבוצת ישראל", ובפרט מנוע החיפוש והקישורים. 
"קבוצת ישראל" לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.


פרטיות 
"קבוצת ישראל"  רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיווק השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
קבוצת ישראל"  רשאית לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל איזה מהשירותים שמציעה " קבוצת ישראל", "קבוצת ישראל"  לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמת לכך במפורש בתהליך ההרשמה.

קניות, מידע מסחרי ופרסומות
"קבוצת ישראל" לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו "קבוצת ישראל"  פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.
כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. "קבוצת ישראל"  אינה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן.

קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר "קבוצת ישראל" – לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו- הנן של "קבוצת ישראל" בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של "קבוצת ישראל"  בכתב ומראש. סימני המסחר באתר "קבוצת ישראל"  הנם קניינה של "קבוצת ישראל" , או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת "קבוצת ישראל"  בכתב ומראש.

אחריות "קבוצת ישראל"
השירותים והמידע באתר "קבוצת ישראל" ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "קבוצת ישראל"  בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר "קבוצת ישראל" . השימוש בשירותים יעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
מובהר בזה כי אחריות לתוכן הרישום באתר על המזמין בלבד ואישורו של המזמין לחומר המופיע באתר מהווה מפורשות או מכללא אישור לנכונות ושלמות המידע. המזמין מצהיר שאין בחומר הכתוב תמונות או דמויות אשר נמסרו לאתר משום הפרת זכויות לרבות זכויות יוצרים של צד ג' כלשהו, והמזמין מתחייב להיות אחראי לשפות את האתר בגין כל תביעה של צד ג' לגבי הופעת חומר של המזמין באתר.
המידע שתמסור לפרסום באתר "קבוצת ישראל"  יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר זה או פרסום איזה מפרטיך בו, כשם שעליך לנהוג בכל יצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
"קבוצת ישראל" אינה מתחייבת כי למסרים שתפרסם באתר תהיה היענות. "קבוצת ישראל" אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. "קבוצת ישראל" לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידך.
כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. "קבוצת ישראל" אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים באתר על ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: "קבוצת ישראל"  עצמה אינה מכירה את משתמשי האתר, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים ידי צדדים שלישיים לפרסום. "קבוצת ישראל"  לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר זה.
"קבוצת ישראל"  אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצלה או אצל מי מספקיה.

מחיקת מידע
כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר "קבוצת ישראל" נמחקים כעבור זמן. "קבוצת ישראל"  אינה מתחייבת, אפוא, שמידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.

שינוי השירותים והפסקתם
השירותים לגולשים באתר ניתנים בלא תשלום (למעט למפרסמים). מסיבה זו רשאית "קבוצת ישראל"  להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק "קבוצת ישראל"  את החומר הכלול באתר למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא הודעה נוספת על כך.
"קבוצת ישראל"  תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופן הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "קבוצת ישראל"  בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר "קבוצת ישראל" יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון זה או מהאתר הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.